Fagertun barnehage er en privat barnehage som eies av 11 bedrifter i Lakselv. Barnehagen ble stiftet i 1986.

Fagertun barnehage er en liten og trivelig barnehage, med to avdelinger. En småbarns avdeling 1 – 3 år, og en avdeling for barn 3 – 6 år. Alle måltider, frokost, lunsj og fruktmåltid inkludert i kostprisen.

Søknadsfrist

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. mars hvert år.