Porsanger kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune. Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til komunalt næringsarbeid. Næringsfondet gir i hovedsak støtte til ide- og utviklingsfasen for prosjekter, samt bedriftsutvikling for eksisterende bedrifter. Det kan også gis investeringsstøtte i særlige tilfeller. Søknader under kr. 50 000 behandles fortløpende, søknader over behandles av formannskapet. Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av formannskapet. Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.

Sjekk våre retningslinjer for tilskudd til næringsutvikling.

Søknaden skal leveres elektronisk, klikk her for søknad. 

Porsanger kommune anbefaler å ta direkte kontakt med Porsanger kommune ved utviklingsavdelingen, ved ønske om å søke støtte til ditt utviklingsprosjekt.

Har du et spennende prosjekt? Da har kommunen avtale med Sápmi næringshage hvor du kan få gratis veiledning. Klikk her for e-post eller ring 90 75 62 77 og gjør din avtale med Sápmi næringshage.