Næringsforeningen Porsanger i Vekst (PIV) er en organisasjon for næringsliv, lag og andre foreninger i Porsanger. Foreningen arbeider blant annet for vekst, samt utvikling og for å styrke posisjonen Porsanger og Lakselv har som handels- og næringssentrum i Finnmark.

Du kan kontakte PIV via facebook eller epost.