Næringsavdelingen (PIU) er bindeledd mellom kommune, næringsliv og tilskuddordninger. Avdelingen er til støtte for næringslivet med gjennomføring av sine planer, samt at avdelingen bistår med informasjon og veiledning i forhold til bedriftsetableringer i Porsanger kommune.  PIU er også en del av Sápmi næringshage som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet. 

Landbruksadministrasjonen i Porsagner kommune har ansvar for næringsutviklings- og forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk. Administrasjonen ligger pr i dag under teknisk avdeling med kontorsted på rådhuset i Lakselv.