A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
ajanas barnehageåret 2013 132_600x400

Ajanas mánáidgárdi / Ajanas barnehage

Generell informasjon

Ajanas barnehage er en 1-avdelings barnehage der driftsspråket er samisk.

Barnehagen har 16 barn i alderen 1 - 6 år.

Hovedmålet for Ajanas barnehage er å styrke bruken av samisk språk samt å formidle samisk kultur, levemåte og verdier. Dette gjøres gjennom lek og i alle rutinesituasjoner i løpet av dagen.

Kontaktinformasjon

Styrer er Aud Snefrid Olsen

Adresse: Helsetunveien 5, 9700 Lakselv
Telefon           78 46 17 28
Faxnummer   78 46 17 28
E-post: ajanas.barnehage@porsanger.kommune.no
 

Åpningstider

Ajanas barnehage har åpent fra kl. 0700 - 1615 mandag - fredag.
Barnehagen har vanligvis sommerstengt i 4 uker, noe som avgjøres i samarbeidsutvalget hvert år.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er i hht. nasjonal makspris satt av regjeringen. Denne finnes til enhver tid oppdatert på UDIR sine sider.
http://www.udir.no/barnehage/regelverk/foreldrebetaling/?WT.ac=makspris&boks=bhg3
 

Betaling for kost kommer i tillegg.

Søknadsfrist

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. april hvert år.