Praktiske opplysninger

 Prøven avlegges på rådhuset i Lakselv: oppmøte er på Servicekontoret,

  • Å ta etablererprøven koster kr. 400,- og betales ved oppmøte på prøvedagen. Prøveavgift betales også ved ikke bestått prøve.
  • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve – 40 av 50 svar må være korrekte for å få bestått.
  • Tiden man har til rådighet er 90 minutter.
  • Prøvetakeren har kun anledning til å benytte medbragte lovsamlinger som hjelpemidler – mobiltelefon må leveres inn før prøvestart.
  • Ved bestått prøve vil det utstedes et kursbevis som er gyldig på ubestemt tid.

OBS: Prøvedeltaker må fremvise gyldig legitimasjon før prøven avlegges.

Forberedelser til prøven

Hensikten med etablererprøven er å sikre at de som gjennomfører prøven, har grunnleggende kunnskap om relevante lover og forskrifter samt økonomistyring. Det er derfor mange lover og forskrifter man må ha kjennskap til, blant annet Lov om serveringsvirksomhet, Internkontrollforskriften og Lov om bokføring.

Informasjon om læremateriell og hvordan du kan forberede deg til prøven finner du på nettsidene til testleverandøren VINN.