Om prøven

Det er kommunen som står som arrangør av kunnskapsprøven. Kommunen har plikt til å avholde prøven innen to måneder etter at melding om ønsket prøve er mottatt.

Du kan bestille prøvetid ved å sende oss en e-post.

Praktiske opplysninger

  • Prøven avlegges på rådhuset i Lakselv. Oppmøte er på Servicekontoret.
  • Å ta kunnskapsprøven koster kr. 400,- og betales ved oppmøte på prøvedagen. Prøveavgift betales også ved ikke bestått prøve.
  • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve – 24 av 30 svar må være korrekte for å få bestått.
  • Tiden man har til rådighet er 60 minutter.
  • Prøvetakeren har kun anledning til å benytte ordbok som hjelpemiddel – mobiltelefon må leveres inn før prøvestart.
  • Ved bestått prøve vil det utstedes et kursbevis som er gyldig på ubestemt tid.

OBS: Prøvedeltaker må fremvise gyldig legitimasjon før prøven avlegges.

Forberedelser til prøven

Skal du ta Kunnskapsprøve for salgs- eller skjenkebevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven og alkoholforskriften.

Informasjon om læremateriell og hvordan du kan forberede deg til prøven finner du på nettsidene til testleverandøren VINN.