A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
undervisning_52x64

Zippys venner i Lakselv skolene

Forebyggende enhet informerer, barneskolene tar psykisk helse på alvor

Barneskolene tar psykisk helse på alvor

Voldsomme og tragiske hendelser i Finnland har aktualisert behovet for økt kompetanse på psykisk helse i norske skoler. 11 grunnskoler i Øst-Finnmark går nå i gang med et forebyggende program for de yngste elevene.
"Zippys venner" er et forebyggende program som skal lære barn i første klasse å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Programmet gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere følelsene på. Programmet gjennomføres av kontaktlærer i nært samarbeid med helsesøster og PPT.

Lærerne på barneskolene i Porsanger setter seg på skolebenken torsdag og fredag denne uken sammen med skolehelsetjenesten og PPT for å få opplæring i programmet.

Zippys venner er en del av den nasjonale skolesatsingen "Psykisk helse i skolen" (2004-2008) som også består av programmer for ungdomsskolen og videregående opplæring. Alle skolene i Finnmark vil i løpet av 2009 få tilbud om opplæring i programmene.

Vi ønsker deltakerne lykke til og venter i spenning på å dele kunnskapen og sammen praktisere den etter endt opplæring.
Tips en venn Skriv ut