A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Fremsiden av Lakselv Barnehage

Lakselv barnehage

Generell informasjon

Lakselv barnehage eies og drives av Porsanger kommune. Barnehagen ble startet opp i 1974 og er godkjent for inntil 68 plasser.

Barnehagen har 4 avdelinger, hvorav 3 er i bruk. «Grønnrommet» er en småbarnsavdeling for 1-2 åringer, «Blårommet» er avdeling for barn fra 2 – 6 år og «Rødrommet» er storbarnsavdeling for barn fra 3 – 6 år. «Bamsestua» brukes til felles aktiviteter i barnehagen.

I Lakselv barnehage prioriterer vi utelek i det store, varierte uteområdet som barnehagen disponerer, og som gir barna anledning til å bli glad i å være ute.

Lakselv barnehage sin visjon GLEDE - OMTANKE – TRYGGHET.

Kontaktinformasjon

Styrer: Marit Lisbeth Stranden.

Besøksadresse: Kirkeveien, 9700 Lakselv

Postadresse: Rådhuset, 9712 Lakselv
E-post:           lakselv.barnehage@porsanger.kommune.no
Telefon:          78 46 25 10/ 78 46 25 11
Mobil:             95 03 70 69 

Åpningstider

Lakselv barnehage har åpent alle hverdager kl. 07.00 – 16.30.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er i hht. nasjonal makspris satt regjeringen. Denne finnes til enhver tid oppdatert på UDIR sine sider.
http://www.udir.no/barnehage/regelverk/foreldrebetaling/?WT.ac=makspris&boks=bhg3
 

Betaling for kost kommer i tillegg.

Søknadsfrist og opptak

Porsanger kommune administrerer samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Søknadsfrist er 1. april. Søknader utenom hovedopptaket sendes direkte til barnehagene.


Søknadsfrist

Porsanger kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. april hvert år.

Bilder

  Lakselv barenhage grillstue.jpg

Lakselv barnehage utelek lekestativ.jpg

Lakselv barenhage utelek.jpg