A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Teknisk avdeling stengt mandag og tirsdag uke 4

17. 01 2017

Teknisk avdeling vil være stengt mandag den 23.01 og tirsdag den 24.01. Grunnet kurs i K-Lean/arbeidsprosesser.

Logo til Norsk Brannvernforening

Advarer mot uvettig bålbrenning

22. 06 2016

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av sankthans.

Fred Persen

Forlenget åpning av scooterløyper etter 4. mai 2016

04. 05 2016

Fylkesmannen har den 4. mai. 2016 gitt tillatelse til forlenget åpning av løype nr 3 i Porsanger kommune.

Brannøvelse

Høring – søknad om større aktivitet på brannøvingsfeltet ved Banak

04. 12 2015

Spørsmål og uttalelser om søknaden må rettes til Fylkesmannen senest innen til 30 . desember 201 5


fimil

Endring i renovasjonsrutinene

FIMIL innfører nye rutiner for avfallsinnsamling

16. 07 2015

 

FIMIL AS har varslet Porsanger kommune om innføring av 14. dags renovering i Porsanger kommune med virkning fra 19. oktober 2015 (uke 43/15). Dersom kommunen ønsker å beholde dagens ordning vil dette koste brukerne mer i avgift pr år.

Hybelbygget for skoleelever

Nyttig informasjon i forbindelse med byggesøknader

22. 06 2015

På nettside til Direktoratet for byggkvalitet finner du nyttig informasjon i forbindelse med byggesøknader – søknadsskjemaer, veiledninger, regelverk.

Bygging av Kventunet

Nye byggeregler fra 1.juli

22. 06 2015

Fra 1. juli forenkles byggereglene.

 

Kommunevåpen Porsanger kommune

Båndtvang for hund

12. 06 2015

Porsanger kommune minner om båndtvang for hund i perioden 1. april til og med 30. oktober. Dette gjelder også for Brennelvneset og Seinesmoen.

Fimil

Slamtømming på vestsiden av Porsanger

29. 05 2015

Vi starter opp med obligatorisk slamtømming på vestersiden av Porsanger og arbeider oss innover mot sentrum

grågåsreir

Kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune 2015-2020

27. 05 2015

Nå er kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune 2015-2020 vedtatt.

Kraftig røyk_500x375

Respekter bålforbudet

17. 04 2015

Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

Sauer_500x375

Nytt prosjekt: Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

13. 03 2015

Dette nyoppstartete Nortura-prosjektet arrangerer informasjonsmøte i Lakselv 26. mars.

Olderfjord nov_500x377

Informasjon fra FIMIL til innbyggere i Olderfjord

27. 02 2015

På grunn av veldig bløte veier på enkelte sideveier i Olderfjord-området er dunkene på enkelte strekninger ikke tømt i dag 26.02.2015.
Disse dunkene vil bli tatt neste uke i stedet.
 

Kommunevåpen Porsanger kommune

Varsel om oppstart av regulering - E69 Ny Skarvbergtunnel

04. 02 2015

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 27. januar 2015–11. mars 2015 på rådhuset i Porsanger kommune og Statens kartverk Region Nord, Lakselv.

Scooter

Oppdatert løypekart for snøscooter

13. 01 2015

Løypekart for Porsanger kommune.

Kommunevåpen Porsanger kommune

Varsel om oppstart av arbeid med å utarbeide forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Porsanger kommune

13. 01 2015

Porsanger kommune starter opp arbeidet med å utarbeide en forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg.

Teknisk sjef Victor Gamst

Ny teknisk sjef

05. 01 2015

Porsanger kommune har fått ny teknisk sjef.