Ingressfoto: Janna Esaiassen, Rebecka Røkke Hansen, Annika Hansen Mikkelsen holder appell før togavgang i Lakselv

Det ble en flott start på dagen i Kistrand, med 17. mai tog fra Maraton til kirka, deretter folkefest på Maraton. Mange hadde funnet veien og deltok i en flott markering i et nydelig vær. Tradisjonen tro ble det lagt ned blomst både på minnesteinen over Anders Porsanger og en barnegrav ved kirka i Kistrand.

Jeg lærer stadig mye nytt. Visste du at Anders Porsanger var født i Kjelvik og var den første norske same som tok universitetsutdanning? Les mer om ham her. 

17. mai Kistrand.jpg

Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen!

Râhkis buohkat. Ollu lihkku beivviin!

Kaikki rakkhaat. Paljon onnee päiväle!

Tusen takk for invitasjonen til å holde tale på selveste grunnlovsdagen. Dagen da frihet og demokrati ble markert med en egen lov.

En ny tidsæra startet i Norge, og når vi ser tilbake på historien til Norge og verden var det store ting som ble bestemt på denne maidagen i 1814. Det var kloke folk som hadde visjoner for det som skulle utvikle seg til å bli en stolt nasjon.

******

At vi fortsatt feirer dagen er viktig. Det er derfor godt å vite at dagen feires i hele vår langstrakte kommune. Jeg har gledet meg til å delta på feiringen, først i Kistrand, deretter i Lakselv, før jeg avslutter i Børselv, som fyller 250 år i år. Gratulerer med 250 år, Børselv!

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de frivillige, som gjennom gode initiativ i hele kommunen vår skaper så flotte møteplasser som gir oss muligheten til å komme sammen og feire grunnlovsdag, frihet og demokrati.

******

I år er det 204 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Vi har i mer enn 200 år feiret 17. mai, en fest som markerer frihet og demokrati. Og tenk at de fant på det, de som på 1800-tallet sørget for å lage denne folkefesten. En unik folkefest som samler nasjonen Norge gjennom feiring i bygd og by og landet rundt.

Det var nemlig ikke lett å feire Grunnlovsdagen. Feiringen skulle i mange år bli betraktet som en revolusjonær, ulovlig og svenskefiendtlig handling. Først i 1836 kan en regne at 17. mai ble innstiftet som Norges nasjonaldag. Og det var ikke før i 1905 ble Norge igjen selvstendig.

******

I disse dager står kampen om Finnmark.  Stortinget har vedtatt å slå sammen Troms og Finnmark. Noen er for. Veldig mange er imot.

Jeg tenker at det for mange handler om identitet og tilhørighet. Om en kamp for retten til å utvikle gode lokalsamfunn og om en avmakt for styresmaktene som ikke forstår Finnmarkingenes vilje til selvstendighet.

Dette henger nært sammen med den frigjøringskampen som har stått i Finnmark siden 1945. Krig, deportering og gjenreisning er en viktig del av vår historie. For nær til at vi vil la andre ta styringen over oss.

Våre foreldre og besteforeldre bygde opp Finnmark igjen etter krigen. Sten på sten ble samfunn gjenreist. Og oppgaver fylt på. Skole og helse, velferd og beredskap ble satset på i hele landet. Fordi det var her, i distriktene, de viktige naturressursene var.

******

Nå kjemper vi for lokale ringvirkninger og lokaldemokrati. Arbeidsplasser, infrastruktur og gode lokalsamfunn. Vi vil bo her vi har våre røtter Vi forstår at tilbudet ikke kan bli like bredt i Porsanger som i Oslo, men grunnleggende infrastruktur og tjenester må vi ha tilgang på.

Derfor engasjerer finnmarkingene seg. Vi ønsker oss ei fremtid i det annerledes landet, med 8 årstider, arktisk klima, stillhet, et mangfoldig kultur- og naturliv. Fordi vi er glade i fylket vårt og stedet vi bor på. 

Historien viser oss at frihet ikke er noe vi kan ta som en selvfølge. Mange mennesker har kjempet for å brøyte vei. Nå er det opp til oss å forvalte og videreutvikle denne arven. Det gjør vi best med klokskap, respekt og ydmykhet.

Utdrag fra årets 17. mai-tale.

Togavgangen i Lakselv startet som vanlig ved Storhallen med appell ved 7 klasse. I år var det Janna Esaiassen, Rebecka Røkke Hansen, Annika Hansen Mikkelsen som holdet en inspirerende tale. Jeg hadde også i år gleden av å gå fremst i toget sammen med lensmann Tarjei Mathiesen. Toget gikk også i år til sansehagen ved Helsetun og minnesteinen ved kirka med påfølgende kransenedlegging.  

Sansehagen 17 mai.jpg

Russetale.jpg

Jeg har lyst til å takke noen spesielt; Lakselv musikkorps, og de som stiller opp med taktfaste marsjer og nasjonalsang i både Billefjord og Børselv. Jeg er imponert og stolt over at de evner å stille opp  år etter år. Uten dem hadde 17. mai blitt betydelig mye fattigere. Tusen takk, alle sammen!

Dagen ble avsluttet i Børselv, med potetløp og tale for dagen - fortsatt i et nydelig vær. Å bli invitert til å holde tale for dagen i hele vår langstrakte kommune var spesielt, og utrolig kjekt. Jeg er svært takknemlig for disse invitasjonene, da dagen i seg selv er spesiell og en anledning til å møte svært mange av Porsangers flotte innbyggere. 

Tusen takk!

Se flere bilder fra 17. mai på Ordfører-sida mi på Facebook.

Krigshistoriske minner 

Jeg har benyttet pinsa til turer til Børselvnes og Sandvik. Bare ruinene er igjen etter 2. verdenskrig, men det skaper en nysgjerrighet å vandre i disse krigshistoriske minnene. Kanonstillinger og forlegninger som huset tyskernes virksomhet under krigen er en viktig del av vår historie. Jeg skulle ønske meg en bedre tilrettelegging og skilting slik at vi kan fortsette å fortelle historien og aldri glemme okkupasjonen i Finnmark. I tillegg er begge områdene utrolig vakre og flotte områder å vandre i. 

Børselvnes og Sandvik.jpg

Les mer om Utvalgt kulturlandskap Goarahat- og Sandvikhalvøya her.

Porsanger museum gjør en viktig tilrettelegging på Lasarettmoen i Skoganvarre, og jeg kunne ønske meg at vi fikk til noe lignende de andre stedene.   

Neste uke

Torsdag og fredag 24. og 25. mai: Sametingets kommunemøte i Tromsø. 

Da gjenstår bare å ønske alle ei strålende god nest siste uke i mai :)