A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Loftevarre

Ordførers hjørne - Ukeslutt #17 2018

Da er friluftslivets uke i gang, og jeg har benyttet anledningen til en søndagstur i Loftevarre. En flott tur, lettgått terreng og nydelig vær. Det fins neppe bedre rekreasjon for kropp, sjel og hode.

September er i anmarsj, og høstens aktiviteter er i god prosess. Denne ukeslutten omfatter i hovedsak temaene reiseliv og kommuneøkonomi.

Oppstart av reisemålsprosess

Tirsdag møtte vi Sápmi Næringshage og 2469 reiselivsutvikling til et forberedende oppstartsmøte for reisemålsutviklingen som skal ende opp i en masterplan for Porsanger som destinasjon. Onsdag var dette tema på frokostmøte for næringslivet med orientering om reiselivsprosessen vår, som er i startgropa for oppstart. Endelig er vi i gang!

Det ble gode møter med 2469 Reiselivsutvikling As som skal lede prosessen, og Sápmi Næringhage As som har ansvaret for praktisk gjennomføring, nettverks- og vertskapsoppfølging. Vi planlegger oppstart av første workshop 16.10. Sett av datoen!

Vi har invitert Karasjok med på planarbeidet, og jeg mener vi er tjent med å samarbeidet på tvers av kommunegrensene på dette området. Vi har mange felles interesser i å samarbeide at jeg håper de velger å være med oss på ferden, slik at vi kan få en felles plan for Destinasjon Sápmi for Porsanger og Karasjok, en plan som gjerne kan bre om seg til både Kautokeino, Tana og andre nabokommuner. Vi vil gjerne lykkes med å utvikle reiselivet på lag med gode naboer i øst, vest, nord og sør.

Jeg gleder meg! Sammen lykkes vi enda bedre!

Kommunestyremøte med økonomi som tema

Torsdag møttes kommunestyret til oppstart av budsjettprosess. Håvard Moe fra KS Konsulent la frem status for Porsangers økonomiske situasjon. Det var ikke spesielt hyggelig å høre at vi ligger an til å rykke rett tilbake til ROBEK om vi ikke gjør grep. Samtidig ga det politikere, ledere og tillitsvalgte nyttig informasjon om inntektssystemet og vår økonomiske situasjon sammenlignet med andre kommuner.

Hovedbudskapet fra Håvard var: Porsanger er ikke en fattig kommune! Vi har 388 millioner kroner til disposisjon og bruker mye mer penger enn sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet i landet på de fleste områder. Og dette er interessant. For hvis vi bare kjenner oss selv, blir det lett å si at vi har for lite ressurser på ulike områder. Fakta er at vi bruker mye mer penger på både skole og helse enn de fleste andre kommuner.

Fasiten på å spare penger.jpg

Håvard's fasit på å spare penger finner du i bildet over, og det jeg synes er spennende å følge med på er hvordan enkle grep allerede har gitt oss et større handlingsrom. For eksempel har vi kjøpt inn et saksbehandlingsprogram der oppmåleren leggeer dataene inn fortløpende og har spart flere måneders arbeid i forholde til å føre data inn i matrikkelen. Denne tida brukes nå blant annet på adresseringsprosjektet. Det som kan oppleves som mangel på ressurser kan altså finne sin løsning uten å måtte tilsette flere stillinger. Teknologien kan gi oss god drahjelp. En bedre nettside gir færre henvendelser til servicekontoret og saksbehandlere. Vi kommer nok aldri helt i mål på å holde nettsida oppdatert, men det er et mål at mest mulig informasjon skal være tilgjengelig og at flest mulig av søknadsskjemaer ol skal være elektronisk. Ipader i hjemmetenesten har spart inn masse tid til kontakt med brukerne. At vi har tilsatt en legevaktsykepleier har gitt en bieffekt i at sykefraværet på sykeavdelinga har gått ned, samtidig sikrer det en god oppfølging av både pasienter og en bedre arbeidshverdag for legene som har fått støtte. Ungdoms- og kulturkonsulentstillingen gjør at vi får fulgt opp spillemidlene på en god måte. Det gjør det enklere for frivillige organisasjoner og oss selv å sikre inntekter til anlegg. I tillegg har det gitt oss anledning til å følge opp folkehelserabeidet på en bedre måte, noe som har gitt uttelling i 450.000 kroner i tilskudd til dette viktige arbeidet gjennom en 3-årig samarbeidsavtale med Finnmark fylkeskommune. 

Det handler altså ikke bare om at vi har en desentralisert skolestruktur eller gir helsetjenester i en langstrakt kommune. Det handler like mye om at vi har en struktur på tjenestetilbudet vårt på mange områder som går langt ut over det vi egentlig har råd til. Tallene viser også at terkelen for å få tildelt tjenester fra Porsanger kommune er mye lavere enn i andre kommuner. På en måte kan vi si at de som virkelig trenger det kanskje ikke får det de trenger fordi altfor mange får en bit av kaka. Så er det også slik at vi forsømmer oss om vi ikke setter av tilstrekkelig med penger på sparekonto for å møte fremtidige behov for tilrettelegging, vedlikehold og uforutsette utgifter.  

Dette betyr at vi må forberede oss på en omstilling på 20 – 30 millioner kroner i løpet av de nærmeste årene. Jeg håper kommunestyret klarer å finne omforente løsninger på dette. Det er likevel ikke bare si som politikere som må til pers. De som har skoene på og kjenner best hvor vi kan stramme og hvor vi mø løsne remmene, må bidra i prosessen. Det stiller høye krav til lederne og de tillitsvalgte, for det er de som best kan gi oss som politikere råd om hvilke grep vi bør gjøre for å sko oss for fremtiden.   

Vi må først og fremst tenke SMART når vi skal løse de kommunale oppgavene i fremtiden. Så må vi også holde hodet kaldt i forhold til terskelen for å få tjenester. Vi må sikre at de som virkelig trenger det, får det de trenger. Det er selvsagt viktig at vi sørger for at innbyggerne i kommunen vår for forutsigbare tjenster tilpasset det behovet de har. Vi er godt i gang, men har et stort arbeid foran oss, det gjør vi også best sammen - politikere, ledere, tillitsvalget og innbyggere!

Her finner du presentasjonen til Håvard, med et godt faktagrunnlag for å sette seg inn i saken. 

Vigsel

Uka ble avsluttet med vigsel av Sara og Lars Olaussen Stensvold i Olderfjord. Jeg benytter anledningen igjen til å gratulere brudeparet med alle gode ønsker for mange gode dager og år sammen.

Sara og Lars.jpg

Neste uke

Mandag møter jeg i Arbeiderpartiets distriktsutvalg, for innspurten av arbeidet før det skal ut på høring. Tirsdag møter utviklingsleder Kjell Magne Rasmussen og jeg ruteplanleggerne til Widerøe og Norwegian for å orientere om det positive som skjer i Porsanger nå. Mølet er selvsagt å styrke flyrutetilbudet. Onsdag er det eiermøte i FIMIL, i hovedsak med renovasjonsforskriften på dagsorden. Onsdag ettermiddag er det museumskafe på biblioteket med Norsk Folkemuseum. Torsdag er det nytt formannskap, det avholdes på GP, med en orientering fra Finnmark Landforsvar om etableringen på GP som er godt i gang. Finnmark fylkeskommune er også invitert. Torsdag ettermiddag drar jeg på Ordførertur til Roddenes med Stabbursnes Naturhus og Almar Paulsen som guide. Fredag signerer vi disposisjonsavtale med Fefo om Ildskogmoen Industriområde. Fredag ettermiddag avholdes et åpent møte for å velge de uavhengige representantene til ungdomsrådet. Lørdag er det utsetting av elvebåter.

Jada, travle, men spennende dager ligger foran meg :) Det gjenstår å ønske alle ei skikkelig god uke, og jeg synes det ville være strålende om vi sees på museumskafe onsdag, ordførertur torsdag eller på utsetting av elvebåter på lørdag?