Skolestart

Skolestart

Grunnskolene startet opp allerede i forrige uke, og tradisjonen tro var jeg invitert til åpningen av skoleåret for Lakselv videregående skole på mandag. Vi står i ei spesiell tid, og det er et uttalt mål at samfunnet skal mest mulig tilbake til normalen. Det er bra, og jeg ønsker både elever, lærere og foresatte lykke til med et nytt skoleår!

Litt om korona og vaksinering

Covid-restriksjonene har mest av alt vært en påkjenning for barn og unge, og jeg oppfordrer alle til å se og inkludere hverandre. Det er spesielt viktig nå når mange av oss har blitt vant til å være mer for oss selv. Det er viktig med egentid, men vi må ikke la det fortsette å være måten vi lever på.

Torsdag var den store vaksinedagen i Porsanger, og mer enn 500 møtte opp på drop-in i storhallen. Jeg er mektig imponert over det helsetjenesten vår har levert parallelt med ordinær drift når det kommer til vaksinering gjennom våren og sommeren. Lakselv Røde Kors har også vært uvurderlige i dette arbeidet, og jeg tar av meg hatten for at vi har så flotte frivillige som stiller opp for fellesskapet.

Nå er store deler av den voksne befolkningen vaksinert, smittetallene øker, og det er de unge som ikke er vaksinert som i stor grad er de som er berørt nå. Derfor er det viktig at vi fortsetter å holde avstand, vaske hender og gjøre grep for å hindre smittespredning. Så venter vi på hva regjeringen velger å gjøre videre.

420 kV gjennom Porsanger

Tirsdag deltok jeg på en befaring gjennomført av NVE, som ønsket å skaffe seg kunnskap om de utfordringene 420 kV linja møter i Porsanger. Nasjonalpark, dverggås, reindrift og krysninga forbi Rahppa og Lakselva var viktige fokusområder.

Mange er urolige for at Porsanger kommune gjennom høringsinnspillet har «velsignet» linja. Det har vi ikke. Vi har vært tydelige på at vi anerkjenner behovet for mer strøm til Øst-Finnmark og forsyningssikkerheten. Vi har også vært tydelig på at Porsanger kommune ikke ønsker vindkraft i våre områder (vedtak i kommunestyret juni 2020). Vi har i tillegg stilt krav om at en bygging må hensynta dyreliv og det visuelle gjennom tettbygde strøk. Statsforvalteren og miljødirektoratet har innsigelse ift dverggåsa, reindriftsinteressene står sterkt og derfor har Statnett fått i oppdrag å utrede sjøkabel over fjorden, og jordkabel gjennom Stabbursdalen.

Dette er en statlig plan som skal til endelig behandling av Olje- og energidepartementet, når den er ferdig saksbehandlet av NVE. Kraftnettet i Norge er bygd etter krigen og står for store utbedringer i hele landet, til milliarder av kroner.  På samme måte som vi trenger å utbedre veinett, havner, flyplasser og å bygge høyhastighets internett i hele landet, er det opplagt for meg at vi også har behov for å sikre at kraftnettet i Finnmark møter fremtidas behov – slik at vi ikke blir hengende bakpå når det kommer til fremtidas velferd og samfunns- og næringsutvikling. Samtidig må vi finne gode måter å gjøre det på, som sikrer naturmangfold, reindriftas interesser og lokalbefolkningas behov. En ting er sikkert, å gjøre alle til lags i en sak som dette er nok umulig, og NVE og Statnett har en stor jobb foran seg.

Finnmarksnettverket til Norsk Kommunalteknisk Forening

Tirsdag var jeg også invitert til Finnmarksnettverket til Norsk Kommunalteknisk Forening, og det var en fin påminnelse om at vi jobber godt og gjør mye bra, m ed knappe ressurser når Sussi meszaros som er fagleder for renhold og Øyvind Jonas, leder på kommunalteknikk orienterte om arbeidet med smarte bygg, omstillingene som stiller høye krav til de ansatte og at vi finner nye løsninger. Spesielt gledelig er det å bli påminnet at vi har lyktes med både kompetanseløft og heltid for renholdere, med 15 hele stillinger på avdelingen. Vi har mye å være stolte over 😊

Annet

Neste uke: 

  • Mandag møter formannskapene i Nordkapp, Lebesby, Gamvik og Porsanger Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunesamarbeid i Midt Finnmark. 
  • Fredag er det første formannskapsmøtet etter ferien. Sakslista finner du her. 

Det melder godvær, og det gjenstår å ønske alle god helg i finværet 😊