A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunebarometeret 2018

Det gror godt i Porsanger

Ordførers kommentar til kommunebarometeret

Kommunebarometeret ble offentliggjort 4. juli, og det er ikke hyggelig å lese at Porsanger får bunnplassering på lista. Dette har gitt meg grunn til å dykke litt inn bak tallene, og jeg ser at det er flere årsaker til at vi får lav score på en del områder. Det betyr imidlertid ikke at vi leverer dårlige tjenester til befolkninga, men vi kunne kanskje forventet noe bedre resultat i forhold til de ressursene vi bruker. 

Min påstand er at vi er blant de beste kommune i landet på mange områder, selv om det ikke vises på statistikken! Vi er i omstilling, og kommunebarometeret er et øyeblikksbilde av 2017. Det er allerede igangsatt prosesser på mange av områdene som vi har lav score på, både grunnskole, barnevern og helse, samt bygg og anlegg. Så må jeg få løfte frem barnehager, der vi er nummer 29 i landet. Vi scorer høyt også på byggesak, enerom med bad på institusjon, mv. Det gjør meg optimist på at vi kommer til å løfte oss på barometeret i årene som kommer, og leser du rapporten i sin helhet vil du se at det er mange variabler å levere på.

2020-Porsanger_2018_Kommunebarometeret.pdf

Gratulerer til Førde som ble nummer en! De gjør nok mye som er rett, tommel opp for det. Om jeg hadde vært ordfører i Førde ville jeg sannsynligvis jublet og kost meg maks med den herlige følelsen av å være best. Og når jeg nå skriver er det ikke for å helle malurt i begeret til noen, eller unnskylde at vi har fått bunnplasseringen, tett fulgt av de andre Finnmarks- og nordnorske kommunen. Jeg vil heller nyansere en rangering som for meg fremstår merkelig, all den tid kommune-Norge er så forskjellig. I mitt hode kan kommunebarometeret sammenliknes med å løpe 60-meteren, der tidelssekundene skiller den beste fra den dårligste. Sånn tenker jeg nok det er med kommune-Norge også.

Porsanger er landets tredje største kommune i areal, og har en spredt bosetting med i underkant av 4000 innbyggere. Vi har valgt å satse på hele kommunen, med en skole- og bosettingsstruktur som er mer kostbar i drift pr innbygger enn en bykommune på Østlandet. Vi ivaretar tre språk og kulturer, som gjør at vi må ha flere lærere i grunnskolen. I tillegg betjener vi en hjemmebasert helsetjeneste som strekker seg 10 mil fra Skoganvarre i sør til Smørfjord i vest og 12 mil til Kjæs i øst. 20 mil skiller altså ytterpunktene våre, og det er et faktum at det koster mer å drive desentralisert, enn å kunne samle alt av tilbud på ett sted, om det gjelder infrastruktur som vann og avløp, skole, barnehage eller helsetjenester.

Dessverre vil mange oppfatte tallet 425 som en sannhet, uten å sjekke virkeligheten bak. Til det vil jeg si at det er et stort spekter av parametere som er målt. Ikke alle er like relevante, og vi har opplagt et forbedringspotensiale på mange områder. Men jeg nekter å tro at Porsanger er den dårligste kommunen i landet. Jeg vet at våre ansatte leverer knallgode tjenester til innbyggerne våre hver dag. De fortjener bedre enn å gå inn i sommeren med følelsen av å være dårligst i klassen.

Noe av resultatet for Porsanger henger sammen med en villet politikk, som nevnt tidligere. En annen forklaring er at kommunene rapporterer ulikt. Vi scorer for eksempel dårlig på plasser til demente, som vi ikke har tilbud til i definerte avdelinger for demente. De har tilbud om plass på skjermet avdeling eller langtidsplass. Her har vi opplagt noe å gå på i vår rapportering til KOSTRA, å rapportere på en måte som gir et mer korrekt bilde.

Så lurer jeg på hva antall biler pr 1000 innbyggere med saken å gjøre? Hvordan skulle Porsanger befolkning komme seg rundt uten bil, en helt annen problemstilling for de som bor i det sentrale østlandsområdet og kan reise kollektivt. Og hvorfor skal dette telle i en rangering på hvor god vi er som kommune?

Porsanger har lave energikostnader pr bygg, men flere kvadratmeter bygg enn gjennomsnittet i landet. Vi har også en veldig god jordmortjeneste med to jordmødre pr 4000 innbyggere, dette fremkommer ikke i barometeret. Vi scorer høyt på enerom på institusjon med bad/wc. Alle vedtak om hjemmetjeneste blir iverksatt innen 15 dager. Vi er på 29. plass på kommunebarometeret på området barnehage, men scorer lavt på grunnskole.

Det som er bra er at Kommunebarometeret er et øyeblikksbilde av 2017. Det gir oss som politikere en mulighet til å stille spørsmål og diskutere om vi bruker ressursene riktig - for deretter å gjøre tiltak vi mener vil løfte resultatene på områder vi ønsker å prioritere. Samtidig må vi ta inn over oss at situasjonen allerede har endret seg, og Porsanger kommune bruker allerede tilgjengelig statistikk i det daglige arbeidet med å forbedre og effektivisere.

Porsanger står i omstilling og erkjenner at vi har mye vi kan bli bedre på, men har altså også utrolig mye å være stolt av. Som ordfører tenker jeg det er viktigere at vi gir innbyggerne våre gode velferdstjenester og muligheten til å leve gode liv der de bor enn at tallene ser best mulig ut i et excel-ark. Vi jobber hver dag for å bli bedre, og det skal vi fortsette med. 

Jeg håper alle ansatte og folkevalgte også ser verdien av det vi leverer på hver dag.

Fortsatt god sommer!