Videre prosess

- Utarbiedlse av revidert planforslag

- 2. gangs behandling i kommunestyret - vurderer om revidert plan skal sendes på 2. gangs høring/offetnlig ettersyn

- Ev ny høring /offetnlig ettersyn

- Sluttbehandling - behandling i kommunestyret

 

Forslag ved 1. gangs behandling: Plankart

Plankart - Lakselv og omegn 

Plankart - hele Porsanger 

Temakart - nedslagsfelt drikkevann

Digitalt kart kan finnes på:

www.kommunekart.com 

Zoom inn til Porsanger kartlag - (Porsanger logo kommer frem) - velg kartlag - huk av KPLANFOR under "Forslag kommuneplanens arealdel"

Reguleringsplaner som foreslås opphevet

1977001 Reguleringsplan for Olderfjord  - plankart - bestemmelser

1978001 Olderfjordalen - Felt I - plankart - bestemmelser

1978002 Bjørnelv Hytteområde Felt 1, 2 og 3 - plankart 1 - plankart 2 - plankart 3 - bestemmelser

1980002 Reguleringsplan for Indre Billefjord - plankart - bestemmelser

1992002 Rasteplass i Skarvbergvika - plankart 

1997001 Reguleringsplan Brennelvnesset/Lohtiniemi friluftsomr. - plankart - bestemmelser

2001001 Reguleringsplan for Klubben - plankart - bestemmelser

2006003 Reguleringsplan Deponiområde i Klubben - plankart - bestemmelser