Plankart

Plankart - Lakselv og omegn 

Plankart - hele Porsanger 

Temakart - nedslagsfelt drikkevann

Digitalt kart kan finnes på:

www.kommunekart.com 

Zoom inn til Porsanger kartlag - (Porsanger logo kommer frem) - velg kartlag - huk av KPLANFOR under "Forslag kommuneplanens arealdel"

Merknader

Merknader til planforslaget sendes til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv eller til postmottak@porsanger.kommune.no innen 17. september.

Reguleringsplaner som foreslås opphevet

1977001 Reguleringsplan for Olderfjord  - plankart - bestemmelser

1978001 Olderfjordalen - Felt I - plankart - bestemmelser

1978002 Bjørnelv Hytteområde Felt 1, 2 og 3 - plankart 1 - plankart 2 - plankart 3 - bestemmelser

1980002 Reguleringsplan for Indre Billefjord - plankart - bestemmelser

1992002 Rasteplass i Skarvbergvika - plankart 

1997001 Reguleringsplan Brennelvnesset/Lohtiniemi friluftsomr. - plankart - bestemmelser

2001001 Reguleringsplan for Klubben - plankart - bestemmelser

2006003 Reguleringsplan Deponiområde i Klubben - plankart - bestemmelser