Hva er et serveringssted

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdet ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Serveringen må skje mot vederlag. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner.

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering.

Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.

Når trenger du ikke serveringsbevilling

Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget. Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med et mobilt gatekjøkken el. skal du normalt ha bevilling.

Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling.

Søknadsskjema

Du sender søknad om serveringsbevilling til den kommunen hvor serveringsstedet ligger eller vil ligge.
Porsanger kommune har elektronisk søknadsskjema.

Hvem gjelder serveringsbevillingen for?

Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet og den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen. Du kan ikke overdra serveringsbevillingen til andre. Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søkes om ny bevilling for det nye stedet. Du kan ha flere serveringsbevillinger.

Hvor lenge varer en serveringsbevilling?

I motsetning til skjenkebevilling, som kun gis for inntil fire år av gangen, gjelder serveringsbevillingen uten tidsbegrensning.

Du har krav på å få bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis

Spørsmål?

Om du har spørsmål om serveringsbevilling, kan du sende oss en e-post.