A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

2019 er FN-året for urfolksspråk

FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet.

Det eksisterer mellom 6 000 og 7 000 språk i verden i dag. Fire prosent av disse språkene snakkes av cirka 97 prosent av verdens befolkning. Tre prosent av verdens befolkning prater de gjenværende språkene, ifølge UNESCO. 

At FN har vedtatt et eget år for urfolksspråk er viktig for urfolks historie, kulturarv og identitiet. Den arktiske regionen har oppnevnt sametingspresident Aili Keskitalo som sin representant i UNESCOs styringsgruppe for språkåret. Det er UNESCO som har fått ansvaret for planlegging og gjennomføring. 

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Presidentens innlegg om 2019 som FNs år for urfolksspråk.

Tips en venn Skriv ut