A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Julestevne 2

Budsjett, næringshage, frivilligsentraler, svømmestevne og bøndene

Ordførers hjørne - Ukeslutt uke 49 2015

Første uka i advent går mot sin slutt, og det er tid for en enkel oppsummering. Snøen har falt i helga, og det har blitt skikkelig vinterstemning. Uka har hatt en fin balanse mellom arbeid og kos. Formannskapet har levert sin budsjettinnstilling og jeg har deltatt på flere trivelige førjulsarrangement.

Først til budsjettet. Formannskapet har levert sin innstilling, der det er lagt inn penger til å åpne ungdomsskolen i Billefjord og skolen i Børselv fra 4.1. Jeg har fått mange reaksjoner, og har lyst til å si at det som nå legges til grunn er et økonomisk fundament for å få skolene opp og gå. Så er det slik at det følger en del lovkrav i forhold til stillinger, lokaler, mv, som gjør at selve oppstarten kan bli utsatt. Når jeg sier det slik , er det fordi vi må kjøre prosessen skikkelig og ivareta både ansatte og elevene på en god måte. Det er mange hensyn å ta.

Formannskapets innstilling til budsjett finner du her.

Jeg har i tillegg lyst til å kommentere to ting som det helt sikkert er en del debatt rundt. Det handler om eiendomsskatt og restrukturering av lån. Det er ikke heldig å basere driften av en kommune på å skyve lånene foran seg og å øke eiendomsskatten. Vi må også jobbe med å optimalisere drifta, og sørge for et tjenestetilbud som står i forhold til inntekt. Samtidig er det slik at Porsanger kommune har gått med underskudd i 2011, 2012, 2013 og 2014 som vi har krav om å dekke inn før vi får ta hand om økonomien vår selv uten fylkesmannens godkjenning. Vi har også gjort store investeringer på kort tid. I 2012, 2013 og 2014 har vi lånt ca 125 mill kroner og doblet lånegjelada vår. Dette skal betales tilbake over driftsbudsjettet, og vi må forholde oss til at det allerede er vedtatt en forpliktende plan med en del tiltak som det vil ta litt tid å reversere. I løpet av økonomiplanperioden 2016 - 2019 vil vi igjen kunne få hodet over vannet. Målet er å finne en forsvarlig balanse på låneopptak i fremtiden.

Samtidig er jeg glad for at vi har funnet rom til etableringen av en frivillighetssentral, som forutsetter at vi får støtte fra kulturdepartementet til å fullfinansiere prosjektet. mental helse har allerede initiert til et samarbeid, og dette vil være en flott måte å tilføre ressurser slik at lag og foreninger kan få hjelp til sitt arbeid. Jeg har stor tro på at dette er en riktig satsing for å få til en god korrdinering av frivilligheten i kommunen vår. Et annet samarbeidsprosjekt som har et stort potenisale er Sápmi Næringshage, som vil gi næringslivet enda flere muligheter til å få påfyll av kompetanse og støtte til utvikling. PIU vil være en viktig del av dette samarbeidet, og SIVA har saken til behandling. 14. desember gir SIVA oss et svar på om vi får en virtuell interkommunal næringshage i Indre Finnmark. Dette er et prosjekt IFU har jobbet lenge med, og det vil være godt å få en avklaring.

Les mer om SIVA her.     Les mer om Frivilligsentraler her.

Jeg er optimist og er sikker på at vi kan få flere innbyggere med et solid og godt tjenestetilbud, arbeidsplasser og fokus på omdømmebygging og framsnakking. En gladnyhet denne uka er Telemarksforskning, som har lagt frem sin rapport over kulturkommuner i landet. Vi er ranket som nummer 23 av landets 428 kommuner, og det må jeg si er en fantastisk anerkjennelse til alle de som står på og som skaper et allsidig og godt kulturtilbud i Porsanger, spesielt fordi det ligger 10 kriterier til grunn for det vi måles på. Kultur og oppvekstsjefen har laget en fin sak på det  som du lese her.

Mandag sendte vi av gårde vårt høringssvar til DSB om Mulighetsstudien - Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene. Vi mener konseptet Porsanger kommune har utarbeidet på Ressurs- og kompetansesenter for beredskap i nordområdene er fremtidsrettet og en satsing som må komme i et helhetlig perspektiv rundt bedre sikkerhet og beredskap i nordområdene. Dessverre har vi i forbindelse med høringen ikke fått koordinert høringssvarene våre med Finnmarks-kommunene, fylkesmannen eller Finnmark fylkeskommune. Dette er et stort prosjekt som vil gagne hele regionen, og vi vil fortsette arbeidet for å få flere med.

Høringssvaret på mulighetsstudien finner du her.

sauekurs.jpg

På rådhuset skjer det stadig artige ting, og torsdag lurte jeg meg inn til ivrige bønder som var samlet til kursing om sau i regi av Avjovarre-prosjektet og Nortura. Målet er økt kjøttproduksjon, og jeg fikk med meg en kort innføring i brunst. Og det er vel er en forutsetning for å lykkes med økt produksjon, at det kommer nye sauer til. jeg er imponert over det arbeidet som gjøres på landbruks-sida i kommunen. Vi har gode generasjons-skifter og bønder som vil noe. Med god hjelp av landbrukssjefen i kommunen og Avjovarre- og rovvilt-prosjektene skjer det mye spennende på den sida. Forhåpentligvis blir ikke rammebetingelsene fra staten så uholdbare, at vi ikke får utnyttet det potensialet landbruket i Porsanger har.

Solbrått 1.jpg

Julestemning. Noe av det beste med adventa er alle de hyggelige sammenkomstene der en kan senke skuldrene og bare være. Onsdag var jeg invitert til førjulskveld på Solbrått. Det ble nettopp en slik kveld, med god stemning, julesalmer, allsang og nydelig mat og kaker. For ikke å snakke om alle de trivelige menneskene som jobber, bor og besøker Solbrått. Torsdag var jeg sammen med vår konstituerte økonomisjef, Leif Andersen og næringslivet, på jule-lunsj med DnB. Der fikk vi både faglig påfyll, god mat og Lakselv Blanda kor som stilte opp med nydelig julesang. Kjekt med avkobling i en ellers hektisk førjulstid.

Blandakoret.jpg

Lørdag hadde jeg gleden av å åpne årets julestevne for Lakselv Svømmeklubb. Det legges ned en imponerende dugnadsinnsats gjennom året og dette er et høydepunkt som har lang tradisjon i Lakselv. Klubben ble stiftet i 1964, og jeg har blitt fortalt at det har vært stevner siden før den tid, med unntak av de årene bassenget har vært stengt. 100 approberte (konkurranse) svømmere fra 11 norske og russiske klubber møttes til dyst i helga.

Julestevne.jpg

Jeg fant også tid til å stikke innom PIAS på formiddagen og traff noen av de afghanske guttene som har flyttet inn. De trives, og holder på å venne seg til kulda og mørketida. Heldigvis har noen gått veien før dem. Abbas er en av våre gutter som ble bosatt i forrige runde, og jobber nå på mottaket sammen med to av de andre guttene som har vært her ei stund. Jeg er derfor trygg på at guttene får god innføring på sitt eget språk om skikk og bruk og kulturen i Norge. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra skeptiske foreldre, som er redde for at det ikke lenger er trygt for barn og unge å bevege seg ute alene. Det er viktig at spørsmålene løftes, slik at det kan informeres på en skikkelig måte, både i skolen og på fritidsarenaen. Jeg håper og tror at vi har så mye kunnskap blant befolkninga vår nå, at dette kommer til å gå seg til på en fornuftig måte. Guttene har lange dager, og skal så smått begynne med norskopplæring før jul. Jeg tipper at de ville synes det er hyggelig med besøk utenfra. Stikk gjerne innom og hør om det er noe du kan bidra med.

EMA PIAS.jpg

Avslutningsvis vil jeg stille deg som leser et par spørsmål. Hvordan opplever du ukeslutt-kommentarene? Er informasjonen fra meg relevant? Har du noe du lurer på som jeg bør ta opp, er jeg klar for innspill fra deg som leser. God helg!

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut