Ei liste over samtlige ordførere er utarbeidet i forbindelse med bygdeboka, som er kilden til deler av lista som følger under. Det må tas forbehold om noen tidsrom.

Bilder av ordførere kan sees i kommunestyresalen.

Periode

Navn

Stilling

Parti

1839 - 1841 Søren Von Krogh Zetlitz Sogneprest  

1841 - 1847

1849 - 1857

1861 - 1865

1877 - 1881

Johan Eirik Greiner

Til sammen 23 år som ordfører

I tillegg viseordfører 1859 - 1861, 67 - 69, 71 - 77

Ca 40 år sammenhengende i kommunal virksomhet

 

Handelsmann

 

 
1847 - 1847 Peder K. Ulich Handelsmann  
1857 - 1859 Peter Valeur Sogneprest  
1869 - 1872 (73?) Lorents Jacob Pauli Holmgren Lærer/kirkesanger  
1873 - 1876 Lars Anton Moe Sogneprest  
1877 - 1879 ​Thorvald Egeberg Lege  
1881 - 1885 Peder Larsen Lærer og kirkesanger  
1885 - 1894 Jacob A. Nordang Lege  

1895, 1898, 1901

1911 - 1913

Anton Bye Handelsmann  
1896 - 1897 Karl J Smith Telegrafbestyrer  
1902 - 1904 Salomon Nilsen    
1905 - 1907 Nils Christoffersen    
1908 - 1909 ​Peder Sætrum    
1909 - 1911 Johs. Rasmussen    
1917 - 1919 H. Wilhelmsen    

1920 - 1922 (?)

(+15,16?)

Peder Andreas Olsen Lærer  
1923 - 1925 Georg Bjørkli Veioppsynsmann, Lakselv  
1926 - 1931 Olaf Reiersen Lærer, Smørfjord  

1932 - 1941

1945 - 1951

Peder Sivertsen Småbruker, fisker, Oldereidet  

2.2 - 13.4.45 Tillitsmann vestsida.

Ordfører 13.4 - 16.8.45,

1952 - 1967
 

Hans A Opstad Småbruker, Gåradak  
1968 - 1975 ​Helmer Mikkelsen Skolesjef, Lakselv Arbeiderpartiet
1976 - 1982 Hans A. Karlsen Lakselv Kretslista for Indre Porsanger
1983 - 1987 Steinulf Isaksen Avdelingsleder, Olderfjord Arbeiderpartiet
1988 - 1989 Aina Hanssen Apotektekniker, Brennelv Arbeiderpartiet
1990 - 1991 Berit Oppegaard Rektor, Lakselv Høyre
1992 - 1995 Åsla Eriksen Banksjef, Lakselv Arbeiderpartiet
1995 - 1999 Rolf I. Johansen Lakselv Arbeiderpartiet
1999 - 2007 Bjørn Søderholm Lakselv Høyre
2007 - 2011 Mona Skanke Børselv

Arbeiderpartiet             

2011 - 2015 Knut Roger Hanssen Lakselv Høyre
2015 - Aina Borch Lakselv Arbeiderpartiet