A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
arbeidsgiverstrategi_008_1200x800

Skuvla- ja mánáidgárderahpan

Ráđđehus lea mearridan rahpat mánáidgárddiid cuoŋumánu 20 b. rajes ja skuvllaid cuoŋumánu 27 b rajes. Porsáŋggus lea unnan korona leavvan ja mii leat bargagoahtan rahpat mánáidgarddiid cuoŋumánu 20 b rajes.

Leat boahtan jearaldagat bargiin ja váhnemiin lea go riekta rahpat mánáidgárddid ja skuvllaid. Mii bargat ráđđehusa njuolggadusaid máŋŋa maid dieđihit cuoŋumánu 15 b.

Mii plánet oadjebas álggaheami mánáidgárddiin vuossárgga cuoŋumánu 20 b. ja skuvllain fas cuoŋumánu 27 b.

Mii sáddet dieđuid váhnemiidda geain leat mánát mánáidgárddis dan vahkku ja skuvllamánáid váhnemiidda fas boahtte vahkku. Mii doallat preassačoahkkima barjadaga dii. 13.00, ja mii bidjat maid dieđuid min neahttasiidui ja Facebooksiidui.