A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
arbeidsgiverstrategi_008_1200x800

Gjenåpning av skoler i Porsanger kommune

Regjeringen har besluttet å gjenåpne 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. 

Smittevernveileder for skolene ble lagt fram 20.april og skolene jobber for fullt med å utarbeide rutiner for smittevern og organisering av undervisning.

Det er stor forskjell på skolene våre, både i elevtall og areal, og det vil være variasjon i det tilbudet som gis ved den enkelte skole. Det vil bli gitt informasjon til foreldre og elever fortløpende fra den enkelte skole.

Alle barn og ansatte ønskes velkommen tilbake og lykke til med oppstarten.