A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Scooter 1

Åpent møte om scooterpraksis

Porsanger kommune inviterer til åpent møte om scooterpraksis på Olderfjord Turistsenter førstkommende lørdag 24.3.2018 kl 1500. 

Påsken står for døra, og helgas tragiske scooterulykke preger bygdesamfunnet sterkt. Olderfjord er ei bygd med en høy andel hytter og mange bruker friluftsområdene til rekreasjon. Ordfører har fått tilbakemeldinger om at bygdefolket lenge har vært bekymret for en scooterpraksis som utfordrer sikkerheten til de som bruker området. 
 
Porsanger kommune vil derfor invitere til et åpent folkemøte i Olderfjord for å diskutere dagens scooterpraksis. For å nå både bygdas folk og hyttefolket, ser vi det hensiktsmessig å invitere til et slikt møte førstkommende lørdag 24.3.18 kl 1500 i kafeen på Olderfjord Turistsenter.  Bygdelagene i KOS-området er spesielt velkommen til å delta på møtet. 

Rådmann og ordfører deltar fra Porsanger kommune, sammen med lensmann Tarjei Mathiesen. Reinpolitiet er også invitert til å delta. 
 
Porsanger kommune
v/ordfører