A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunen informerer

Behandling av motorferdseldispensasjoner

Kommunen vil behandle søknadene om motorisertferdsel i utmark den 30.06.2020 og vedtakene vil bli sendt ut fortløpende etter denne datoen. 

Med bakgrunn av stor saksmengde og ferieavvikling vil de saker som ikke kommer opp til behandling den 30.06 bli behandlet i neste møte som er den 19. august 2020.