A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Unge og eldre hender

Behov for ferievikarer i helse og omsorg

Helse og omsorgsavdelingen har fremdeles behov for helsefagarbeidere, fagarbeidere og sykepleiere som sommervikarer fra medio juni og ut august 2017. Søknad m/ CV og referanser sendes postmottak@porsanger.kommune.no. Kontaktperson for spørsmål er helse og omsorgssjef Bente Moen på tlf. 93 07 21 23 eller e-post bente.moen@porsanger.kommune.no.