A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Besøksforbud på helseinstitusjoner

Det er i tråd med nasjonale og i samråd med kommuneoverlege besluttet å iverksette ytterligere tiltak for å forhindre smitte inn i våre helseinstitusjoner, og tiltaket omfatter også Porstun og Trekløveren. For alle enheter anmodes om at besøk som ikke er av høyst nødvendig karakter utsettes inntil videre, og at en eventuelt holder kontakt med beboere på annen måte. 

Sykeavdelingen og Porstun er nå avlåst og besøkende bes ta kontakt med personell via dørtelefon eller oppgitt nummer på informasjonsoppslag ved hovedinngang for eventuell avtale om besøk. Dette for å ha kontroll over personer som gis tilgang til lokaliteter. Besøk av høyst nødvendig karakter vil etter avtale tillates.

Vi har forståelse for at dette vil ha konsekvenser for beboere, pasienter og deres pårørende, men ber om forståelse for at tiltaket iverksettes.