A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Besøkskontroll på NAV Porsanger

Etter anbefaling fra kommuneoverlegen har NAV Porsanger innført besøkskontroll fra og med mandag 16. mars 2020 og inntil videre.

Kontoret har opprettet beredskapstelefon med nummer 413 69 729. Denne telefonen er betjent i tidsrommet kl. 12-14 hver virkedag.

Brukere som ikke kan benytte digitale tjenester for kontakt, kan ringe beredskapstelefonen for å avtale fysisk møte.

NAV-kontoret har også opprettet et besøkskontor ved inngangen. Her har publikum tilgang til PC, skriver, kopimaskin og søknadsskjemaer for sosialhjelp.