A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
life-fitness-house-1230004__340

Bortfall av krav om henvisning til fysioterapi

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning fra lege til fysioterapi.

Stortinget har vedtatt at en fra 1. januar 2018 ikke lenger trenger henvisning fra lege for å få behandling hos fysioterapeut. Formålet er å gi pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester uten å måtte gå via fastlege eller annen henvisende instans.

Fra 1. januar 2018 kan en derfor ta direkte kontakt med fysioterapeut som skal vurdere behandlingsbehov, vurdere om vilkår for stønad er oppfylt og dokumentere i journal hvilke vurderinger som er gjort. Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Fysioterapeutene skal yte sine tjenester i et forløpsperspektiv, og behandling som ikke gir ønsket eller hensiktsmessig effekt, skal avsluttes. Samhandling med pasientens fastlege og andre relevante tjenesteytere er en forutsetning for å oppnå bedre kvalitet i fysioterapitjenesten og en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunene.

 

Tips en venn Skriv ut