A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Trollholmsund, Natur, stein, sjø, person

Foto: Ingrid Golten

Bruker du naturen?

Porsanger kommune er nå i gang med å kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder. Vi trenger din hjelp! 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Porsanger

Porsanger er en kommune med mye fjord og fjell, vidde og vann, nærnatur og fjern natur. Dagen er kommet hvor vi trenger informasjon om dine hemmeligvann og moltebærmyrer.

Alle kommuner i Norge er oppfordret til å kartlegge og verdsette sine viktigste områder for friluftsliv. Dette har vi ikke gjort tidligere i Porsanger. Formålet med kartleggingen er et virkemiddel kommunen kan bruke for å bedre kunne identifisere, utvikle og ivareta friluftslivet i Porsanger. Vi vil at alle skal kunne drive friluftsliv ut fra deres egne preferanser og der de helst ønsker. Vi går nå i gang med dette arbeidet, men for å få det til, er vi avhengig av innspill fra deg. Kartlegging og vekting skal gjøres i henhold til en nasjonal standard og legges inn i kommunens geografiske informasjonssystem (GIS). 

Klikk her for informasjon hvordan arbeidet vil gjennomføres. ( Side 16 viser eksempel på ferdig kartlagt områder)

 

Medvirkning

Selvfølgelig trenger du ikke dele moltebærmyrene og hemmeligvann hvis du ikke vil. Men hva med toppturen, leirplassen, badeplassen, skituren eller utfartsområdet? Vi vil vite hvor du går tur, sykler og fisker. Vi vil vite hvor du slapper av og trives i naturen eller nærmiljøet. Barn og eldre kan ha liten aksjonsradius fra bostedet og her kan også skogholtet i bebyggelsen være et friluftslivsområde, ved siden av lekeplassen, ballbingen og nærmiljøanlegget. 

Trollholmsund, Natur, stein, sjø, person, gutt
Foto: Ingrid Golten

I løpet av den nærmeste tiden vil vi invitere enkeltpersoner, lag, foreninger, skoler, barnehager og interesseorganisasjoner til å komme med innspill. Diskuter det gjerne innad, eller tenk deg litt om, og send inn til oss slik at vi vet om stedene. Vi er spesielt glad for epost, så klikk gjerne her for å sende epost til oss.

Ti på topp, topptur, postkasse, fjell, varde
Foto: Ingrid Golten

Ta gjerne kontakt med den nye utviklingsavdelingen på kommunen med dine innspill og spørsmål. Eller kanskje kommer vi til dere? Hvis ditt lokale lag eller forening, skole eller interesseorganisasjon har lyst å vise oss områdene, er dette også en stor hjelp.
Vi håper å høre fra dere!