A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Bygge uten å søke?

Fra 1. juli 2015 kan en bygge flere tiltak uten å søke. Den som skal bygge har  selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.  For mer informasjon, se byggeregler på sidene hos Direktoratet for byggkvalitet ( DiBk) www.dibk.no

Tiltakshaver skal informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Porsanger kommune har det siste året mottatt flere meldinger om ferdigstilte bygninger og tilbygg som har blitt satt opp uten søknad, men som ikke er unntatt søknadsplikt. Disse bygningene blir registrert i Matrikkelen med merknad om at bygget ikke er godkjent.

Dersom du er usikker på om tiltaket er søknadspliktig eller ikke ber vi deg ta kontakt med Porsanger kommune før du igangsetter byggearbeidene.

Tips en venn Skriv ut