A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Tare

"Her og nå" - P1 sáddagis debbošaddadeami birra

Prošeavttas "Porsangerfjorden tilbake til livet" (PTL) lea álggu rájes leamaš ulbmil máhcahit guoli fas vutnii, ja dan bokte bisuhit guolasteami. Dál plánejit debbošaddadeami doaibmabidjun dása.

Kråkebollene har spist opp mye av tareskogen i Porsangerfjorden og det som var oppvekst- og beiteområde for fisk er nå en marin ørken. Ved å dyrke tare i stor stil kan man gjenvinne noe av ubalansen i økosystemet og gi fisken bedre oppvekstvilkår.

Samtidig som man dyrker tare som miljøforbedring kan man høste taren for produksjon av biodrivstoff. Dette kan brukes som drivstoff i biler eller i kraft produksjon. Videre kan man etter at energien er frigjort bruke restmassen som et jordforbedringsmiddel i landbruket. Underveis vil det være mulig å ta noe ut til matproduksjon. Mulighetene er mange og alt er fremtidsrettet og miljøvennlig.

Kråkeboller

 

Kråkeboller i Porsangerfjorden.

Tips en venn Skriv ut