A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Politimester i Vest Finnmark

Politiija, Suodjalus ja Porsáŋggu gielda gearggusvuođas

Bombbat ja granáhtat Leavnnja guovddážis

Politiija, Suodjalus ja Porsáŋggu gielda doibmet ovttas čorget eret váralaš soahtebázahusaid Leavnnja guovddážis. Leat gávdnat eanet go 100 bávkkanasaid boares bunkeris Ságat guoras.

Betydelige mengder granater og bomber er funnet i den senere tid i en krigsbunker midt i sentrum av Lakselv. Dette har medført både usikkerhet og frykt blant folk som ferdes i sentrum. Politimesteren i Vest-Finnmark har tatt tak i saken etter at Forsvaret og Forsvarsbygg, avdekket betydelige mengder med farlige sprenglegemer. Lensmannen i Porsanger tok initiativ til et møte med Forsvaret og kommunen torsdag 23 oktober. Dette har resultert i en rekke tiltak og avklaringer mht oppgaver og ansvar.

Politi og Forsvar

 

 

 

 

Bildet viser lensmannen i Porsanger Tarjei Mathiesen og sjef HV-17 oblt Johan Rist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området hvor det er funnet farlige sprenglegemer er nå sikret. Det er tatt en beslutning om at området skal ryddes og arbeidet kan ta inntil 3 uker. Sannsynligvis vil noe av veien ved bunkeren bli avsperret i fm ryddingen.

Det er i midlertidig viktig å påpeke at det er ingenting som tyder på en akutt fare eller trussel forbundet med ryddingen, men politiet vil likevel treffe hensiktsmessige tiltak for å ivareta sikkerheten og tryggheten til innbyggerne i Lakselv. Publikum anmodes om å holde seg unna avsperret område, da dette kan være forbundet med fare.

Kommunen gjør forberedelser og gjennomgår prosedyrer for eventuelt uønskede og uforutsette hendelser med arbeidet. Dette er et ledd i normal prosedyre. Dersom en evakuering skulle bli aktuell, har kommunen beredskap for dette.

Tips en venn Skriv ut