A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Konfliktrådets logo

Riidočoavdinráđit ohcet

Sámegielat soabadeaddjiid riidočoavdinráđđái

Fállat ollislaš soabadeami sámegielat ássiide, ohcet riidočoavdinráđit Davvi Tromssas ja Finnmárkkus soabadeaddjiid sámi duogážin ja sámegielmáhtuin. Ohcanáigemearri skábmamánu 28.b. 2008

Konfliktrådets logoFor å gi den samiske befolkningen et fullverdig tilbud om megling, søker nå konfliktrådene i Nord-Troms og Finnmark meglere med samisk bakgrunn og samisk språk.

Årsaken er økningen i antall saker til konfliktrådene – der mange av sakene kommer fra samisk-talende områder.


Målet er å etablere en meglergruppe med samisk bakgrunn og identitet. Det søkes etter meglere i kommunene Karasjok, Tana, Nesseby, Kautokeino, Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord. 

Meglere i konfliktrådet er et lønnet verv – hvor oppnevnelsen skjer for fire år om gangen. Meglervervet er basert på legmannsprinsippet. Det kreves derfor ingen spesiell utdanning, og personlige egenskaper vektlegges. I motsetning til de øvrige ca. 600 meglerne i konflikt-rådene i Norge, vil det for disse meglerne også kreve kunnskap om samiske forhold samt at de må beherske samisk språk.
 
Etter råd fra sametinget er Riidočoavdinráđđi valgt som den samiske betegnelsen på Konfliktråd.  
 
Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Konfliktrådsleder Arnfinn Moen tlf: 78 95 05 88/ 99 47 37 03 eller mailadresse arnfinn.moen@konfliktraadet.no
 
                     
Tips en venn Skriv ut