A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Utropstegn

2010' opmodatvearru lea čálihuvvon

Gielddastivra lea mearridan čađahit opmodatvearu miehtá Porsáŋggu 2010 rájes. Ovdal lei dušše Leavnnja guovllus. Opmodatmeroštallan lea dál loahpahuvvon, ja vearrogeatnegahtton opmodagaid vearroalmmuhus lea sáddejuvvon.

Kommunestyret i Porsanger vedtok i forbindelse med budsjett for 2010 at det nå skulle skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette betyr at utskrivingen gjelder for alle eiendommer og bygg innenfor kommunens grenser. Skattetakstnemda er nå ferdig med sitt takseringsarbeid og utskrivingen av eiendomsskatten er gjort ved vedtak i takstnemda 25.02.2010.

I forbindelse med utskrivingen sendes det ut en skatteseddel til eiere av skattepliktige eiendommer med informasjon om hvilken takst som er fastsatt, og hva eiendomsskatten for 2010 vil bli. Når det gjelder eiendomsskatt for tomteareal (eiendomsareal) så har takstnemda vedtatt at kun 2000 kvadratmeter av denne skal beskattes, selv om eiendommen har større kvadratmeter areal. Sammen med dette legges det ut til offentlig ettersyn en eiendomsskatteliste som viser oversikt over alle eiendommer som er skattlagt. Denne lista vil være utlagt frem til 31.03.2010.

På baksiden av skatteseddelen vil det også finnes en nærmere forklaring på det grunnlaget som er brukt ved utskrivingen.

Rett til å klage.

Etter eiendomsskatteloven er det rett til å klage over det vedtaket som er gjort av takstnemda. Slik klage skal eventuelt være sendt inn til Porsanger kommunen innen 3 uker etter at skatteseddelen er mottatt. Eiendomsskattekontoret vil også ha rett til å korrigere taksten dersom det viser seg at det er brukt feil grunnlag for utskrivingen. Mer informasjon finner du i en del av de dokumentene som følger denne artikkelen.

Faktureringen av utskrevet eiendomsskatt.

Eiendomsskatten faktureres sammen med de ordinære kommunale avgiftene. For de som får utskrevet eiendomsskatt første gang i 2010 så vil dette bli med på faktureringen for 2. kvartal 2010.

Tips en venn Skriv ut