A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Samefolkets flagg

Porsáŋgu ovddasmannigielda

Sámediggi rámida Porsáŋggu gieldda go nu áŋgirit leat bargan alit oahpus heivehit sámi giela ja kultuvrra.

Porsáŋggu gielda lea ožžon 240 000 kr čuovvulit sámi perspektiivva buohccedivššároahpus. Sámediggi rámida Porsáŋggu gieldda áŋgirvuođa ja doaibmabijuid ovddas.

Sametingets tilskudd til desentralisert sykepleierutdanning går til implementering av samisk språk og kultur i utdanningen.

Dette er bl a gjort ved at eksterne forelesere har holdt temadager som handler om det spesielle omkring den samiske pasient og omsorgen/pleien for denne, representert ved SANKS og Undervisningssykehjem Karasjok.

Den samiske kompetanseutviklingen følges spesielt opp og prøves innarbeidet i de tema der dette er spesielt aktuelt. For eksempel har studentene fått hver sin fraseordbok til bruk i pleiesammenheng og de har fått øve seg på den samiske pasienten i praksis i høgskolen.
Til hjelp var det da hengt opp samisk/ norske snakkebobler og beskrivelser av ting på veggene på praksis rommene.

Til høsten skal det gjennomføres temadager i regi av Senter for Samisk Helseforskning der tradisjonell samisk medisin, urbefolkning og somatisk helse, og rus og samisk ungdom er tema. SANKS vil nok også bidra med aktuelle tema innen psykologi.

Når det gjelder samisk språk, har studentene fått tilbud om å gjennomføre samisk språkkurs med kompetansemål likt samisk språkopplæring 1. Det var 9 av studentene som startet på kurset, og i dag er det 7 stykker som følger dette. Disse ønsket å gjennomføre studietur, noe som planlegges gjennomført våren 2011. Det kan se ut som om turen går til Värdobaikki samisk senter i Evenes.

Desentralisert sykepleierutdanning i Lakselv har hatt mer fokus på det samiske perspektivet i utdanningen, både gjennom eksterne forelesere, tilpassende oppgaver og ved at studentene med samisk bakgrunn har bidratt. På den måten bidras det til at de fremtidige sykepleierne vil ha en økt kompetanse innen samisk språk og kultur. Prosjektet bidrar til at samisk kompetanseutvikling øker og kanskje til at sykepleierutdanningen en gang i fremtiden tilrettelegges spesielt i det samiske nedslagsområdet.

All honnør til prosjektleder Gro Johnsen for det flotte arbeidet hun har lagt ned i denne forbindelse. Takk også til høgskolen som ser det nødvendige av å ha et slikt perspektiv i det samiske nedslagsområdet.

Tips en venn Skriv ut