A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Porsanger brannvesen

Ákšuvdna viessobuollin

Ákšuvdna viessobuollin lea riikaviidosaš diehtojuohkináŋggirdeapmi maid Servodatsihkkarvuođa ja gearggusvuođa direktoráhta, Norgga buollinsuodjalussearvi ja Gjensidige lágidit.

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll over tre dager fra 7. til 9. desember. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.

Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Etter fem år med Aksjon boligbrann er antall omkomne i boligbranner i perioden 23. til 31. desember halvert - fra 23 til 12 - i forhold til de siste fem årene før aksjonen startet. Antall branner i samme periode er redusert med over 30 prosent. Dette viser at informasjonsaktiviteter nytter!

Aksjon boligbrann tilrettelegges på sentralt hold av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Kommunale brann-/feiervesen, lokale el-tilsyn og Gjensidiges distriktskontorer står for de lokale arrangementene over hele landet.

Tips en venn Skriv ut