A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Porsáŋgu – “Miljøfyrtårn”-gielda

Porsáŋggu gielddastivra lea mearridan ahte Porsáŋgu galgá leat “Miljøfyrtårn”-gielda

Porsanger kommunestyre vedtok den 30. juni i år at Porsanger skal være en Miljøfyrtårnkommune. 

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat som dokumenterer en bedrift med miljøfokus. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Ordningen implementeres i bedriftenes eksisterende hms-/ internkontrollsystemer og er derfor ikke et ekstra styringssystem.Målgrupper er særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Alle virksomheter som ønsker en sertifisering skal bruke en konsulent som har gått på konsulentkurs i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Arbeidet fram mot sertifisering tar vanligvis mellom 2 og 6 måneder. I denne perioden går bedrift og konsulent gjennom miljøtema som HMS, innkjøp, avfall, energi, transport osv. Pris avtales normalt mellom virksomhet og konsulent og dekkes av virksomheten selv.

Virksomheter som blir sertifisert kan oppnå en rekke fordeler som det å spare penger på drift, ha en kontinuerlig satsing på HMS og arbeidsmiljø, komme i posisjon ved privat og offentlige anbud, inneha dokumentasjon overfor kunder samt  inneha dokumentasjon overfor Brønnøysund-registrene og krav i Miljøinformasjonsloven.

Vedtaket om å være en Miljøfyrtårnkommune kom på plass etter at lokale bedrifter har henvendt seg til kommunen vedrørende ordningen. Kommunens rolle i Miljøfyrtårnordningen er å peke ut en Miljøfyrtårnansvarlig som skal ha ansvar for sertifisering herunder informasjon og oppfølging av interesserte bedrifter. Det er et mål om at en også rundt denne ordningen får til et samarabeid med de øvrige kommuner i Avjuvarre urfolksregion.

Bedrifter som ønsker å få Miljøfyrtårn-sertifisering kan søke om dette til Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv. 

Du kan lese mer om ordningen  HER .
 
Tips en venn Skriv ut