A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Blomst

Gieldda rehketčállin 2007 – 2009 – 99,2 % leat máksán rehkegiiddis gildii

Porsáŋggu gielda lea jagiid 2007 – 2009 lea sádden rehkegiid 130 mill. kr ovddas (inkl. Álggahanloanaid). Dáid jagiid statistihkka čájeha ahte olles 99.2 % lea sisamáksojuvvon.

Ubetalte krav er på 1,084 mill. kroner, en restanse på 0,8 % av totalt utfakturert.

For 2010 med forfall pr 31.10.2010 er det utfakturert 37,0 mill. kroner. Samlet er 97,5 % innbetalt. Ubetalte krav er på 0,94 mill. kroner, en restanse på 2,5 % av totalt utfakturerte krav.

Innkreving av restanser følges opp systematisk av plan- og økonomiavdelingen inntil kravet er innbetalt i sin helhet, eller at kravet må avskrives av ulike grunner. Vedlagte oversikt viser type utfaktureringer, mengde og restanser.

Tips en venn Skriv ut