A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Varde i Porsanger

2009’ vearrorehketdoallu čájeha ahte 96 % vearus lea sisamáksojuvvon.

Porsáŋggu gieldda 2009’ vearrorehketdoallu čájeha ahte 96,1% olggosčállojuvvon vearus lea sisamáksojuvvon pr. 31.12.2009.

Utskrevet skatt var på 237 mill.kroner, og av det var 227 mill.kroner innbetalt. Restansene er dermed akkumulert fra tidligere år pr 31.12.2009 på 9,28 mill.kroner. Av den totale restansen stipuleres at den kommunale andelen vil være på ca 30 %, tilsvarende 2,8 mill. kroner.

Det er kommunen ved plan- og økonomiavdelingen som er tillagt oppgaven med innkreving av skatter og avgifter,gjennomføre arbeidsgiverkontroller, føring av skatteregnskapet og fordeling og avregning av skatt. I vedlagte oversikt fremgår en oppsummering fra skatteregnskapet 2008 og 2009.

Restansen pr 31.12.2009 er akkumulert med alle typer restanser fra tidligere år. I oversikten er også en stipulert mulig fordeling av restansebeløpet lagt inn på kommunen mfl.. Neste skatteregnskap pr 31.12.2010 vil bli avlevert ultimo januar 2011.

Tips en venn Skriv ut