A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Gerd

Gielddaruhtadoalli Gerd Mikkelsen Myrvold lea ealáhatagis.

Gerd Mikkelsen Myrvoldas lei maŋimuš bargobeaivi vuossárgga 31.1.2011. Ráđđeviesus čalmmustedje dan sártniin, skeaŋkageigemiin ja marsipánagáhkuin.

Gerd álggii bargat Porsáŋggu gielddas 48 jagi dás ovdal, 10.12.1962:s dalle go Hans A. Opstad lei sátnejođiheaddjin. Dan rájes leamaš 10 sátnejođiheaddji doaimmas. Gerd álggii álggos kánturveahkkin Porsáŋggu gildii.  Dán rájes leamaš sus iešguđetlágan virggit nugo sosiálakurator, sosiálahoavda, ekonomiijahoavda ja maŋimuš velá gielddaruhtadoallin gos vearrogáibideaddji barggut ledje oassin su barggus. Vuosttaškonsuleanta Leif Andersen váldá dál badjelasas vearrogáibideaddjibargguid.

Vuossárgga čalmmusteamis ráđđeviesus dolle máŋggas giito- ja dearvvuođasártniid ja geigejedje skeaŋkkaid ee. doaibmi ráđđealmmái Helge Nicolaisen, plána- ja ekonomiijahoavda ja bargoskibir Josef Vedhugnes, čálli ja bargoskibir Bente Olsen. Várresátnejođiheaddji Kåre Olli rámiidii ja giitii Gerd  barggu ovddas, ja buohkat geat ledje boahtán čalmmusteapmái sávve sutnje lihkku penšunistaeallimiin.
Tips en venn Skriv ut