A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
info_100x97

Vejolaš oaččut bátnedivššu

Porsáŋggu almmolaš bátnedearvvašvuođabálvalus vuostáiváldá ollesolbmuid geat dárbbašit bátnedivššu.

Porsáŋggu gielda almmuha čuovvovaš dieđu Porsáŋggu almmolaš bátnedearvvášvuođabálvalusas mii guoská ollesolbmuide. 

Porsáŋggu almmolaš bátnedearvvašvuođabálvalus sáhttá dál vuostáiváldit ollesolbmuid geat dárbbašit áiggi bátnedikšumii 

Jos dárbbašat áiggi de riŋgestat tlf. 784 65830. 

Porsáŋggu almmolaš bátnedišunbálvalusa čujuhus lea  Bjørneveien 6A Leavnnjas. 

Tips en venn Skriv ut