A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

2007' opmodatvearru lea válmmas

Gielddastivra lea mearridan ásahit opmodatvearu Porsáŋgui 2007' rájes. Vearroguovllu opmodagaid meroštallan lea dál gárvvis, ja vearrogeatnegas opmodagaid vearrobábir sáddejuvvo dáid beivviid.

Kommunestyret i Porsanger vedtok i forbindelse med budsjett for 2007 at det skulle utskrives eiendomsskatt for verk og bruk i Porsanger, samt for boliger etc innenfor et geografisk avgrenset område i og rundt Lakselv sentrum.  Skattetakstnemda er nå ferdig med sitt takseringsarbeid, og takseringen og utskrivingen av eiendomsskatten er gjort.

I forbindelse med utskrivingen sendes det ut en skatteseddel til eiere av skattepliktige eiendommer med informasjon om hvilken takst som er fastsatt, og hva eiendomsskatten for 2007 vil bli. Sammen med dette legges det ut til offentlig ettersyn en eiendomsskatteliste som viser oversikt over alle eiendommer som er skattlagt.  Denne lista vil ligge ute til offentlig ettersyn frem til 20. august 2007.

På bakgsiden av skatteseddelen vil det også finnes en nærmere forklaring på det grunnlaget som er brukt ved utskrivingen.

Rett til å klage.

Etter eiendomsskatteloven er det rett til å klage over det vedtaket som er gjort av takstnemda.  Slik klage skal eventuelt være sendt inn til Porsanger kommunen innen 20.08-2007.  Eiendomsskattekontoret vil også ha rett til å korrigere taksten dersom det viser seg at det er brukt feil grunnlag for utskrivingen. Mer informasjon finner du i en del av de dokumentene som følger denne artikkelen.

Faktureringen av utskrevet eiendomsskatt.

Første del av den utskrevne eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med de øvrige kommunale avgiftene for 3. kvartal 2007.  Disse vil ha forfall 20.08.2007.  Da vil det bli fakturert 3/4 deler av den fastsatte eiendomsskatten for 2007.

Tips en venn Skriv ut