A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Høst

Praktihkalaš dieđut tuvrra birra

Leavnnja nuoraidskuvlla čakčamatki bearjadaga 19. b borgemánus Čoalbmejávrai

PRAKTIHKALAŠ DIEĐUT:

 

Busse vuolgga skuvllas Karalaksii dii. 08.45.

Busse vuolgga Karalaksas skuvllii dii. 13.45.

Garvot meahccebiktasiid ja váldde mielde molssabiktasiid, biepmu, juhkosa (čázi/sáftta/liegga juhkosa, ii bruvssa/energiijajuhkosa) ja ovtta muorračoskka.

Oaččut maid váldit mielde oaggunbiergasiid, vuojadanbiktasiid ja jus áiggut murjet.

Mii dolastit.

Tuvrra lea oassi lášmmohallanfágas ja válljenfágain rumašlaš aktivitehta ja dearvvašvuohta, ja luondu, biras ja olgoáibmodoaibma, gos okta oahppomihttu lea olgoáibmodoaimmat.

Tuvrabeaivi lea dábálaš skuvlabeaivi, ja mii čuovvut skuvlla njuolggadusaid.

Tips en venn Skriv ut