A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Rein på vandring

Reinflytting pågår i området Vuođđojávri - Løype 13B åpnes -vis hensyn!

Skuterløype 13B vil være åpen selv om det er rein i området. Vi informerer om at lokalbefolkningen og andre brukere av løypene i området og vestover må vise hensyn til reinen som nå vandrer i området.

Reindriften er nå inne i en krevende periode med flytting av rein til nye beiter, og kommende kalving. Reinen er spesielt sårbar for stress og forstyrrelser i denne tida, og flyttingen skjer derfor i reinens tempo. Porsanger kommune og reindrifta informerer derfor om at det må vises hensyn dersom flyttingen skjer der du ønsker å ferdes på skuter. Dette vil innebære å ikke ferdes langs løypa dersom reinen er på tur gjennom området, og heller vente til den har passert. 

Vi håper så mange som mulig leser dette, og hjelper til for at også reinen skal få en fin påske!

Se nytt vedtak fra Fylkesmannen på link under:

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/miljo-og-klima/motorferdsel/apning-av-loype-13b-i-porsanger-kommune/

 

Tips en venn Skriv ut