A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kart_stengte løyper i Alta og Porsangers løype 14.

Stenging av snøskuterløype 14 Čiekŋalisjávri til kommunegrense Alta fra lørdag 21. mars

Situasjonen er nå kritisk for reinen og Fylkesmannen vurderer det dit hen at det er et akutt behov for å stenge løyper midlertidig med hensynet til rein på vinterbeite. 

Følgende løype stenges fra Lørdag 21. mars som er hjemlet i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9.:

Porsanger kommune:

  • Løype 14 fra Čiekŋalisjávri – over Stabbursdalsvannene til kommunegrense Alta/løype 10 og 12 i Alta.

Dispensasjoner opphevet:
Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise:
Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter. Vi ber alle vise særskilt hensyn.