A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Fimil

Dagens rutiner med avfallsinnhenting fortsetter

Formannskapet som kontituert kommunestyre vedtok å opprettholde dagens ordning med avfallsinnhenting.

Vedtaket som ble fattet torsdag 3. september medfører at dagens ordning med innsamling av husholdningsavfall hver uke opprettholdes. Vedtaket fikk følgende ordlyd:

Porsanger kommune vedtar å endre egen forskrift § 11 for innsamling av husholdningsavfall til å lyde:

Den som samler inn avfall er bare forpliktet til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten, og pakket etter krav til sortering for gjennomføring av kildesortering.

Avfallet hentes rutinemessig minimum en gang pr uke. I spesielle tilfeller, eller ved egne ordninger kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet eller bestemme at tømming bare skal foretas visse deler av året.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke sjeneres av støy, lukt og støv. Etter oppsamling skal beholderen settes tilbake på hentested slik den ble hentet/funnet.

Tips en venn Skriv ut