A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Demensvennlig amfunn

Demensvennlig samfunn - tilbud om opplæring til bedrifter

Som en oppfølging av kommunestyrevedtak om Porsanger som et demensvennlig samfunn, inviteres nå bedrifter til opplæring om demens.

Som en oppfølging av kommunestyrets vedtak om at Porsanger skal være et demensvennlig samfunn, tilbys lokale bedrifter nå opplæring i demens.

Porsanger kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer med dette lokale bedrifter til å delta på kurs om demens og hva ansatte kan bidra med for å få Porsanger kommune til å bli et mer demens vennlig samfunn.

Kurset vil gi deltakerne en større kunnskap rundt demens og bidra til at personer med demens får en økt støtte og forståelse i lokal samfunnet.

Kurset vil gjennomføres i kommunestyresalen tirsdag 22. mai 2018. Det gjennomføres 2 likelydende kurs, henholdsvis kl 1030 - 1200 og 1300-1430, slik at bedrifter kan delta med så mange ansatte som mulig.

Det vil på hver av puljene gjennomføres 1time forelesning i regi av kommunens demensteam og deretter setets av 30 minutter til spørsmål og refleksjon fra deltakerne.

Kurset er gratis og det blir enkel servering.

Påmeldinger på e-post christina.korslund@porsanger.kommune.no eller sms til mobil 40460623 innen 20.5.18. Husk å oppgi antall deltakere og hvilken pulje det ønskes deltatt i.

 

Tips en venn Skriv ut