A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Porsangerfjorden fisk på hjell

Presentasjoner fra møtet 23. mai

Dialogmøte Porsangerfjorden 2.0

Torsdag 23. mai ble det holdt dialogmøte om Porsangerfjorden 2.0 - en mulighetsstudie Havforskningsinstituttet har gjort på vegne av Porsanger kommune. 
Det ble et vellykket møte, med innlegg fra blant annet Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Krafttak for Kysttorsken, UiT og representanter for lokale fiskere. 


Presentasjonene til noen av innleggene kan du finner her: 

Innlegg fra Havforskningsinstituttet

Innlegg fra Fiskeridirektoratet

Innlegg fra Krafttak for Kysttorsken 

(Krafttak for Kysttorsken er et prosjekt som jobber for å styrke kysttorskens eksistens i Ytre Oslofjord, du kan lese mer om de her.)

Innlegg fra Universitetet i Tromsø

Etter innleggsrunden ble det holdt en paneldiskusjon, hvor det kom frem mange gode innspill til mulighetsstudien, og veien videre med å finne gode tiltak for å få kysttorsken tilbake til Porsangerfjorden. Panelet bestod av Aina Borch fra Porsanger kommune, Bjørn Strandli fra Krafttak for Kysttorsken, Gunnstein Bakke fra Fiskeridirektoratet, Hans Kristian Strand fra Havforskningsinstituttet, Bernt Wilhelmsen som representant for lokale fiskere og Camilla Brattland fra UiT. 

Takk til alle fremmøtte for et godt møte!

 

Tips en venn Skriv ut