A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Viltkamera

Doaibmabijut unnidit riidduid gaskal eanadoalu ja boazodoalu

Porsáŋggu gielda hálida álggahit doaibmabijuid unnidit riidduid gaskal eanadoalloealáhusa ja boazodoalloealáhusa gielddas. Okta doaibmabidju lea duođaštit kamerain leat go bohccot gittiin.

På førstkommende formannskapsmøte vil en av sakene være forslag om å opprette et utvalg som skal jobbe med bla å dempe konfliktsituasjonen som knytter seg til samhandlingen mellom jordbruksnæringen og reindriftsnæringen. Her vil en bla se på mulighetene for årlige dialogmøter mellom de 2 næringene.

Porsanger kommune har gjennom mange år fått mange henvendelser fra jordbruksnæringen i kommune om problemer knyttet til rein på innmark. I vinter har situasjonen vært ekstra ille, og det er fare for at skadeomfanget er stort på flere av landbrukseiendommene som er berørt.

Dette med dokumentasjon har vært ett tilbakevendende problem, og viltkameraene er ment som et strakstiltak i denne sammenhengen. 

Oppstett av de 5 viltkameraene er et prøveprosjekt og en håper at kamerane kan gi faktakunnskap for omfang av reinbeite på innmark i kommunen. Faktaopplysningene vil videre kunne brukes for å kartlegge skadeomfanget av beiting og trokk på berørte jordbruksarealer.

Kameraene er også tenkt brukt i kartlegging av omfanget av problemene knyttet til gås som beiter på innmark i kommunen. Dette har vært et økende problem for enkelte landbrukseiendommer i kommunen.

Oppsettet av viltkameraene på jordene er avklart med datatilsynet og grunneiere, og en vil se nærmere på om det også er behov for andre avklaringer knyttet til oppsettet før kameraene settes opp.

Tips en venn Skriv ut