A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Driftsproblemer med mange gatelys i hele kommunen

Porsanger kommune har problemer med drift av gatelys rundt om i kommunen.

 Vår veilysleverandør  arbeider konstant med feilsøking og utbedring av disse problemene. Porsanger kommune beklager ubehaget dette medfører mht. ferdsel og trafikksikkerhet.

Det vil kunne ta litt tid før vi har full drift på alle gatelysene, utover dette ber vi publikum vise aktsomhet i områder som er berørte.

 

Informasjonen vil bli oppdatert fortløpende.