A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Dype spor i veien

Vei
2017-04-18 11:25 (#39274)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Idrettsveien, Meieriveien, Nordlysveien, Porsveien og oppover Kirkeveien mot Bjørneveien, Silfarveien og Ulveveien. 1

Veiene består av dype isspor med glatte partier som kan medføre skade på både kjøretøy og myke trafikkanter dersom veiene ikke skrapes, brøytes eller strøs.